Yurtdışına işçi götürmek isteyen firmalara DETAM Özel İstihdam Bürosu olarak  Yurtdışına işçi gönderimi hizmeti  kapsamında hizmet vermekteyiz.

Firmalar yabancı bir ülkede işçi çalıştırmak istediğinde aracılık hizmetini İŞKUR veya İŞKUR tarafından akredite edilmiş DETAM  Özel İstihdam Bürosu aracılığı ile gerçekleşmektedir.

YURT DIŞINDA İŞÇİ ÇALIŞTIRACAK,

Yabancı Firmalar İçin,

  • Firmalarının kuruluş belgesinin onaylı örneği ile Türkçe çevirisi,
  • Taahhüt işleri için, ilgili ülkedeki yetkili birimden ya da ülkemizdeki yetkili Kamu ve Kurumundan alınacak yazı veya İş Alındı Belgesi,
  • Taahhüt işleri dışındaki işler için, işyerinde çalıştırılacak işçi sayısını bildiren yazı veya Uygun Görüş Belgesi,
  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan alınan Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi veya Yurtdışı Geçici Müteahhitlik Belgesi gerekmektedir.

Yurtiçindeki Firmalar İçin,

  • Ticaret sicil gazetesi örneği,
  • Türk firmaları için işçilerin sosyal güvenliğini sağlandığını gösteren belge,
  • Firma yetkililerine ait noterce onaylanmış imza sirküleri,
  • Eğer işlemler vekil aracılığıyla yapılıyorsa vekâletname veya yetki belgesinin aslı ya da aslı görüldükten sonra İŞKUR tarafından onaylanacak örnek vekâletname,
  • Yurt dışına götürülecek işçiler için, asıl işveren-alt işveren ilişkisi kapsamında işi alan asıl işverenin işi devrettiğine dair dilekçe ve alt işverenlik sözleşmesi,

İŞKUR taşra teşkilatı birimlerine ibraz edilir.

Evet faaliyette bulunabilir.

İŞKUR tarafından akredite edilmiş DETAM  Özel İstihdam Bürosu yurtdışına personel gönderme faaliyetinde aracılık yapmaya yetkili bir kurumdur.

Özel İstihdam Bürolarının yurtdışındaki işler için ilan yayımlayabilir. Bu ilanlar için herhangi bir izin alınması gerekmez.

Yabancı ülkeye işçi götürmek isteyen firmalar, işçi talep ederken Türkiye’de ilana çıkmak istemeleri izne tabidir. Bu izinler İŞKUR İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezi Müdürlükleri tarafından verilmektedir.

Yurtdışına işçi götürmek isteyen firmalar, İŞKUR tarafından hazırlanan “Yurtdışı Hizmet Sözleşmesi” imzalayıp İŞKUR İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezi Müdürlüklerine onaylatması gerekmektedir.
Yurtdışı Hizmet Sözleşmeleri İŞKUR tarafından hazırlanmıştır. (http://www.iskur.gov.tr/isveren/yurtdisi-istihdam/).

Hizmet sözleşmeleri işçi, işveren veya vekili tarafından imzalanır. Bu sözleşmenin Türkçe ve ilgili ülkenin resmi dilinde iki nüsha halinde olması gerekir.

Genel olarak Yurtdışı Hizmet Sözleşmeleri tek tiptir. Fakat özel anlaşmalar doğrultusunda bazı ülkelerde farklılık gösterebilir (Örnek: İsrail, Libya, Katar, Almanya).

İki ülkenin ekonomik işbirliğini garantiye almak için Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasında “Türk Firmaları İşçilerinin İstisna Akdi Çerçevesinde İstihdamına İlişkin Anlaşma” imzalanmıştır. İstisna Akdi ile Türk firmalarının Alman pazarına girişinin kolaylaşması hedeflenmektedir. Dolayısıyla Türk işgücüne istihdam olanağı yaratılması amaçlanmaktadır.

Yurtdışındaki firmaların ilanlarına, şahsi başvuru sonucu iş bulan ve bu ülkelerde çalışmak için gerekli izinleri (çalışma, oturma iznini gösteren vize vb.) alanlar, “kendi imkânlarıyla iş bulan” olarak değerlendirilir. Bu kişiler için ayrıca yurtdışı hizmet sözleşmesi düzenleme zorunluluğu yoktur.

Yurtdışına işçi gönderim hizmeti kapsamında 2023 yılı için:

İzin almadan yurt dışına işçi götüren gerçek ve tüzel kişilere her bir fiil için, 298.592 TL,

Yurt dışına işçi götürme izni olsun olmasın İŞKUR’a onaylatılmayan her bir hizmet sözleşmesi için işverenlere yönelik, 5.958 TL,

İzin almadan yurt dışına işçi götürmek için ilan veren gerçek veya tüzel kişilere 29.852 TL,

İzin almadan ilanları yayınlayan gerçek ve tüzel kişilere fiilin her bir tekrarında, 901 TL idari para cezası uygulanır.