Geçici İşçi Çalıştırma Hizmetleri

Geçici İş İlişkisi Yetkili Acentesi

İşverenler için

 Bir işyerinde çalıştırılacak işçinin sözleşme ile geçici olarak çalıştırılma hakkının özel istihdam bürosu devredilmesidir.

Tam zamanlı işçi çalıştırılmasına gerek kalmadan istihdam sağlanır, 

• Ekonomideki dalgalanmalardan etkilenmemek için  İK süreçlerini kontrol edebilirsiniz,

• Firmanız, İK süreçlerini özel istihdam bürolarına devrederek iş yükünüzü azaltabilirsiniz, 

• İK alanında alacağınız destek ile firmanızın uzmanlığı olan diğer  faaliyetlerine daha fazla odaklanabilirsiniz.

• Gizli işsizlik olarak tanımlanan ve İK süreçlerinin  tam organize edilmemesinden  kaynaklanan sorunlar ortadan kalkar,

• Özel istihdam büroları, firmanızla beraber İK alanındaki riskleri paylaşır,

Mevsimlik tarım işçisi ve ev hizmetleri hariç 4 aylık süre için “geçici işçilik hizmeti” kurulur.

Bu süre iki defa yenilenebilir.

 Ayrıca geçici işçi çalıştıran firma, belirtilen sürenin sonunda aynı iş için altı ay geçmedikçe yeniden geçici işçi çalıştıramaz.

Kadın işçinin annelik durumunda,

 • Doğum öncesi ve sonrası raporlu olunan süre boyunca,
 • Annelik izni sonrası yarım çalışma süresi ve kısmi süreli çalışma süresi boyunca,
 • Doğum sonrası ücretsiz izin süresi boyunca  geçici işçilik ilişkisi kurulmaktadır.

Süre sınırı olmaksızın geçici işçilik ilişkisinin  kurulması, 

 • Ev hizmetleri,
 • Mevsimlik tarım işleri hallerinde kurulmaktadır.

İş sözleşmesinin askıda kaldığı hallerde geçici işçilik ilişkisinin kurulması,

 • Askerlik hizmeti süresince,
 • Ücretsiz izin süresince,
 • Sağlık raporu süresince,
 • Yasa gereği gerçekleşen diğer askı hallerinde kurulmaktadır.

Süreli geçici işçilik ilişkisinin  kurulması:

 • Dönemsellik gerektiren  işlerde,
 • Geçici projeler için çalışacak işçiye ihtiyaç duyulduğunda,
 • Üretimi etkileyen zorlayıcı nedenlerin ortaya çıkması halinde,
 • İşletmenin mal ve hizmet üretim kapasitesinin öngörülemeyecek şekilde artması halinde kurulmaktadır.

Sürekli olarak kurulamayacak geçici işçilik ilişkisi:

 • Kamu kurum ve kuruluşlarında,
 • Yeraltından  maden çıkarılan işyerlerinde,
 • Grev ve lokavtın uygulanması sırasında geçici iş ilişkisi kurulamaz.

Geçici olarak kurulamayacak geçici işçilik ilişkisi:

 • Aynı iş için 6 aylık sürede,
 • İşten çıkartılan işçinin yerine  6 ay süresince,
 • Toplu işçi çıkarma tarihini takip eden 8 ay süresince geçici iş ilişkisi kurulamaz.

Sürece firmanızın istihdam politikasını belirleyerek başlayabilirsiniz. Geçici işçiye ihtiyacınızın ne ölçüde olduğunu tespit edip DETAM ÖZEL İSTİHDAM ile iletişime geçebilirsiniz.

Firmanızın İK yönetimini özel istihdam bürolarına devrederek zamandan tasarruf edebilirsiniz. Bu sayede rakiplerinize karşı üstünlük sağlayabilirsiniz.

İK yönetimindeki yeni nesil yöntemleri ve uzmanlık gerektiren işlemleri DETAM Özel İstihdam Bürosu paydaşlığı ile profesyonel olarak yürütebilirsiniz.

İK yönetimi, devredildiğinde işçiye görev ve yetki verme hakkı hala esas işverende olacaktır.

 • Firmanız geçici işçisine talimat verme yetkisine sahiptir,
 • Açık iş pozisyonlarını geçici işçinize bildirme hakkınız vardır,
 • Geçici işçinizin iş kazası ve meslek hastalığı hâllerini özel istihdam bürosuna bildirme sorumluluğu vardır,
 • Firmanız öngörülen eğitimleri vermek, iş sağlığı ve güvenliği açısından gereken tedbirleri alma sorumluluğu vardır,
 • Geçici işçinizin ücretlerini kontrol etme hakkınız vardır,
 • İşçinizin ödenmeyen ücretleri varsa ödenene kadar özel istihdam bürosunun alacağını ödememe hakkı vardır.

Özel istihdam büroları, geçici işçi talebinizi en kısa zamanda ve en nitelikli personellerle karşılamaktadır. Bu şekilde geçici işçinizin işe alım süreçlerini daha uzman bir ekiple ilerletirsiniz. Eğer özel istihdam büroları ile çalışırsanız profesyonel bir İK ekibi ile firmanız zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.

 • Geçici iş ilişkisi mevzuatına göre kurulan sözleşmede işveren özel istihdam bürosudur. Özel istihdam bürosu, İŞKUR’dan aldığı geçici iş ilişkisi izin belgesi ile bu alandaki yetkilere sahip olması gerekmektedir.
 • Sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihi, işin niteliği, özel istihdam bürosunun hizmet bedeli, varsa geçici işçi çalıştıran işverenin ve özel istihdam bürosunun özel yükümlülükleri yer alır.
 • Sözleşmeye, geçici işçinin, iş görme faaliyetini yerine getirdikten sonra geçici işçi olarak çalıştığı farklı bir işverenin işyerinde çalışmasını engelleyen hükümler konulamaz.
 • Geçici işçi ile yapılacak iş sözleşmesinde, işçinin ne kadar süre içerisinde işe çağrılmazsa haklı nedenle iş sözleşmesini feshedebileceği belirtilir. Fakat bu süre üç ayı geçemez.

İşçiler için

Yaşadığımız sürece çalışma isteği ve gerekliliği her kişi için oldukça önemlidir.

İş arayış sürecinizi kısaltmak ve size uygun iş bulmanız için öncelikle yapmanız gerekenler;

Hangi sektörde çalışacağınızı belirlemek, aldığınız eğitim, yetenekleriniz, tecrübeniz sizi amacınıza daha hızlı götürecektir.

Kendinizi karşı tarafa  (İşverene) tanıtacak bir özgeçmiş hazırlamak.  Bu özgeçmişte kendinizle ilgili stratejik bilgileri paylaşırsanız, işverenler rakipleriniz arasından sizi seçmesi daha kolay olacaktır.

Mülakatta kendinizi ifade etme şekliniz, iş görüşmesine çağrıldığınızda, gerek dış görüşünüz gerek karşı tarafı ilgili işi yapabileceğinize ikna etme gücüne sahip olmanız oldukça önemlidir.

Daimi iş veya  geçici iş arayışınız varsa DETAM  Özel İstihdam Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz. Bu şekilde iş arayışınız daha kısa sürecektir. Teknolojik imkânlar sayesinde DETAM  özel istihdam bürosu veri tabanına kendi niteliklerinizi eksiksiz kaydettiğinizde, firmalara uygunluğunuz daha net belirlenir.

DETAM Özel İstihdam Bürosu ile iş arama ağınız genişler, kendinize uygun olmayan işlerde çalışıp zaman kaybını önleyebilirsiniz.

 • İş piyasasında tecrübe edineceksiniz.
 • Daimi işiniz olana kadar kendinize en uygun sektörü bulmanız da faydası olacaktır.
 • Uzun vadede eğitim ya da daha farklı iş planlarınız olabilir. Ama geçici olarak bir yerde çalışmak ve gelir elde etmek isteyebilirsiniz. Bu durumu bu nedenle fırsat olarak düşünebilirsiniz.
 • Özellikle genç ve yeni mezun bireylerin çevrelerini geliştirmeleri için oldukça iyi bir fırsat sunulmaktadır.

Çalıştığımız Sektörler

Turizm Sektörü

Turizm sektöründe ülkemizde her mevsiminde farklı bölgelerde devamlılığı olan bir sektördür. Bu sektör, müşterilerine “hizmet” sunduğu için işçiye oldukça fazla ihtiyaç duyulmaktadır.

Öncelikli olarak, sektörün önemli işçi tanımları şu şekildedir:

Yiyecek İçecek Müdürü

Büyük otellerin yiyecek ve içecek bölümü oldukça önemli bir bölümdür. Bu bölümün iyi bir şekilde organize edilmesiyle otellerin müşteri memnuniyeti hızla artacaktır.
İlgili personeli seçerken,
yiyecek-içecek bütçesinin hazırlaması, bu bölümde çalışacak personelin eğitimi,
menü hazırlık çalışmalarını yürütmek, cost control ile birlikte, menü fiyatlandırması yapmak gibi görevleri vardır.

Restoran Müdürü

Oteldeki yemek öğünlerinin organizasyonundan ve servisinden sorumludur.

Servis bölümlerine gerekli donanımının sağlanması, gerekli görüldüğünde müşterilerin karşılanması, menülerin takdimi ile üst yönetim ve servis departmanı arasında iletişimi sağlama konusunda uzmandır.

Şef Garson

Görevli bulunduğu bölümde, müşterilere karşı işletmeyi temsil etmektedir. İşlerin aksamaması için, personeller arasında iş bölümü yapmak ve onların eğitimleri ile ilgilenmektedir. Bölümün çalışmaları ile ilgili raporları üst makamlara iletmek ve rezervasyonları kabul etmek gibi görevleri vardır.

Garson

4-8 masadan meydana gelen bir alanın bütün servis hizmetlerinden sorumlu personeldir. Çalışma saatlerinde daima sorumlu olduğu alanın başında bulunur.

Steward

Turizm tesisindeki mutfakların ve büfelerin temizliğinden  ve aynı zamanda bu alanlardaki demirbaşlardan sorumlu personeldir. Ayrıca steward temel görevi çalıştığı  mutfak temizliği ve düzenini sağlanmasıdır.

Host / Hostes

Otellerin ve farklı turizm işletmelerin giriş kısmında konukları karşılayan ve yönlendiren kişidir. Aynı zamanda konuklar, işletmeden ayrılırken onları uğurlamaktan da sorumludur.

Housekeeping

Otellerin temizlik işlerinden sorumlu personeldir. Ayrıca, housekeeping departmanının yönetimi, organizasyonundan ve denetiminden doğrudan sorumlu yöneticisidir.

V.I.P Personeli

Yakın koruma, oluşabilecek olası tehlikelere karşı önceden tedbir alan, yakın koruma sertifikası almış eğitimli kişilerdir.

İmalat Sektörü

İMALAT sektörü farklı alanlarda uzmanlık gerektiren personellere ihtiyaç duyulan bir sektördür. Uzman personel veya ara eleman teminine yönelik yaptığımız çalışmalarda,

Üretim mühendisi, üretim operatörü, kalite kontrol operatörü, imalat operatörü, paketleme personeli, sevkiyat personeli gibi imalat sektörünün her  alanı için ihtiyaç duyulan personel seçiminde İK süreçlerini yönetiyoruz.

Ayrıca imalat sektörünün alt sektörleri olan

 • Gıda ürünü imalatı,
 • Tekstil ürünü imalatı,
 • Kauçuk ve plastik imalatı,
 • Elektronik  ürün imalatı gibi sektörlere yönelik personel ihtiyacınızı profesyonel bir şekilde karşılıyoruz.

 

Sağlık Sektörü

DETAM Özel İstihdam Bürosu  olarak sağlık sektöründe ihtiyaç duyulan personelleri geçici işçi kapsamında istihdam ederek  firmanıza destek oluyoruz.

Bu kapsamda,

 • Özel hastaneler,
 • Özel üniversite hastaneleri,
 • Tıp merkezleri,
 • Poliklinikle,
 • Laboratuvarlar,
 • Rehabilitasyon merkezleri gibi sağlık kuruluşlarında
 • Doktor, hemşire, acil tıp teknisyeni, sağlık teknisyeni, diş hekimi, eczacı, laboratuvar personelleri, temizlik, hasta bakım personelleri teminindeki İK süreçlerini yönetmekteyiz.